missionaire kerkdienst
missionaire zaken   issue#008

Gods missie heeft een kerk
Chris Wright

De focus op de kerkdienst

Het thema van deze 'missionaire zaken' had twee aanleidingen:

• In september a.s. is de Kerkproeverij (zie missionaire zaken #006). Ik hoop dat veel kerken er aandacht voor zullen hebben. En dat vraagt voorbereiding. Hoe ga je dat doen? Wie nodigt mensen uit? Hoe gastvrij is de dienst? En je zult - meer nog dan anders - je preek vast zó willen voorbereiden dat niet-christen bezoekers zich ook aangesproken voelen en iets van het goede nieuws mee krijgen.

• Ik kreeg een recensie-exemplaar van De Missionaire Eredienst waar veel tips en ideeën instaan die bruikbaar zijn voor elke gemeente en voor elke zondag. En waar een werkgroep of kring of kerkenraad zich mee kan inlezen en doorspreken over gastvrij kerk-zijn.

Missionaire kerkdienst (1)

missionaire kerkdienst?

Een inleiding over missionaire diensten en iets over de missionaire preek. Het gaat ook over spreken voor jongeren (wat het ook voor niet-christenen vaak relevant maakt). Lees het hier.

Missionaire kerkdienst (2) - de preek

missionaire preek!

De missionaire preek... waar let je op? Voor wie doe je het? Hoe bereid je je voor? Meer lezen kan hier...

---
De Missionaire Eredienst (boek)

missionaire eredienst (boek)

Dit boek biedt praktische handreikingen, ideeën en uitwerkingen in haalbare stappen zodat gemeenten deze direct kunt zetten. Ook zinvol voor groepen. Meer lezen.

Jos Douma publiceerde al langer geleden een prekenserie over gastvrijheid en een kaartje met de 'gastvrijheidscheck'. Deze laatste past mooi bij het hierboven besproken boek.

---

De volgende missionaire zaken (009) gaat over 'Missionaire kerk - de basishouding'. Daarin gaat het vooral over gastvrijheid en toegankelijkheid. Zowel die van de kerkdienst als van gebouw, parkeerplaats en website. Ik zal daartoe ook een aantal websites van NGK-kerken doorlichten op 'toegankelijkheid en leesbaarheid voor niet-gelovige bezoekers'.

Wil je voor de website van je eigen gemeente een gratis 'gastencheck' plus adviezen hoe je de site nóg gastvrijer en/of toegankelijker kunt maken? Mail me dan!

---

Kijk- en gespreksvoer: Nieuwkomers in de kerk

Zes video’s over buitenstaanders die voor het eerst een kerkdienst bezoeken. In ‘Lesje voor de leraar’ legt Sanne aan dominee Piet de Jong uit wat ze van de preek vond. De video ‘Door de ogen van’ laat zien hoe Sanne’s vriendin de kerkdienst beleeft, nu Sanne voor het eerst erbij is. De laatste video gaat over iemand die zonder enige kerkelijke achtergrond voor het eerst in aanraking komt met het christelijk geloof. Wat valt op? Wat hielp Christiaan om verder te komen? Portretten die je als gemeenteleden en kringen kunnen helpen om je te verplaatsen in mensen (binnen en buiten de kerk) zonder kerkelijke achtergrond.

• Ferdi in Noordwijk (deel I) [lengte: 3:49] 

• Ferdi in Noordwijk (deel II)  

• Sanne: De uitnodiging    

• Sanne: Lesje voor de leraar   

• Sanne: Door de ogen van...  

• Christiaan wist van niks