Missionaire zaken 
Missionair Steunpunt  issue #003

de kerk doet niet aan zending, ze ís het

---

Werken over de grens

Heel veel kerken hebben iets met zending. Dat kán niet anders. Want een gezonde kerk is 'een gezonden kerk'. In deze zendings-special van missionaire zaken belichten we het werk 'over de grens'. Fysieke grenzen als die van Nederland of onze stad, maar ook geloofsgrenzen.

Onderdaan twee speciale berichten: voor scriba's en voor (aanstaande) predikanten in de NGK: Onderzoek naar 'werk over de grens' EN verkengroep missionaire ruimte voor predikanten.

Zending vanuit de NGK

Zending vanuit de NGK

De zending vanuit de NGK is vaak ver weg: Zuid Afrika en Sumba. Maar ook in Spanje en Frankrijk, Hongarije en Roemenie worden kerken ondersteunt. Hier lees je in vogelvlucht wat regio-kerken samen ondersteunen. Lees meer...

Sizanani - NGK werk in Zulu-land

Sizanani - NGK werk in Zulu-land

Stichting Sizanani werkt in het Nqutu-district in Zuid-Afrika. Sizanani is het ZULU-woord voor 'laten we elkaar helpen'. Lees meer over Sizani of een kort voorbeeld (over oma's) vind je hier.

Steun voor Franse kerken

Steun voor Franse kerken

Zending vanuit de NGK krijgt o.m. vorm door plaatselijke kerken in Frankrijk te ondersteunen. Opleiding, Opbouw en Evangelisatie worden alle drie mee-gefinancierd lees je hier...

De NGK actief op Soemba via SOS

SOS op Soemba

Hoe de NGK kerken op Soemba steunt, vroeger en nu:  lees het hier. Inclusief de laatste drie nieuwsbrieven.

---
Kerk-zijn met Richting, Ruimte en Rust

Over de grens gaan leert je R&R&R

Wat gewone kerken kunnen leren van kerkplanters, die over de grens van de kerk aan het werk gingen: lees het hier...

---

Gesprekken over de geloofs-grens

Ervaringen en meningen van anderen hebben in deze tijd veel invloed. Terwijl argumenten vaak leiden tot discussie en verschil van mening. Twee korte artikelen geven je tips en achtergronden hoe je tegenwoordig met niet-christenen NIET in gesprek gaat. En mogelijk wél - juist daarom? - tot een goed gesprek komt! 

Andere tijden en mensen? Anders evangeliseren!

1: stoppen met dogma's

En vertel ervaringen... en help mensen zoeken i.p.v. vinden!

2: en leren omdenken

 

---

Wat doet je kerk? Onderzoek je mee?

Over twee weken krijgen alle kerken (in NGK, CGK en GKv) het verzoek mee te werken aan een groot onderzoek. We hopen dat elke NGK kerk mee doet!

We vragen je om ons te vertellen wat je als kerk doet 'over de grens van je gemeenschap'. Wat heb je als gemeente aan evangelisatie-activiteiten, diaconaal werk en wat en wie ondersteun je lokaal of regionaal aan kerkplanting en zending?

Waarom zou je meedoen als kerk?

• Je wordt je nog beter vindbaar (en gastvrij) via kerk op de kaart. Handig voor gasten

• Het geeft inzicht: waar en hoe werken kerken. Zou samenwerking handig zijn? 

• Het helpt de landelijke werkers van de kerken aan overzicht en inzicht

Wat doet je kerk? Onderzoek je mee?

 Door veel gegevens te verzamelen en deze te sorteren en te combineren ontstaat een beeld van trends, van ontwikkelingen en van mogelijkheden om samen te werken, ondersteuning te bieden, etc. Landelijke kerkelijke bureaus en KerkOpDeKaart zullen rapportages en cijfers publiceren waardoor je als kerk inzicht krijgt in wat er speelt qua trends en ontwikkelingen.

Verder  lezen...

---
Missionaire Ruimte Verkenning - voor predikanten

Missionaire Ruimte verkennen
- voor werkers in de kerk

Een tweetal bijeenkomsten in april en mei voor predikanten en kerkelijk werkers die verlangen naar meer missionaire ruimte voor zichzelf en de kerken. Iets voor jou? Lees dan verder!

---

Lees- en kijkvoer

Blog: Keller stopt als predikant in Redeemer. Wat heeft hij er gedaan? 

SpelTafelgesprekken = spel om met mensen in gesprek te zijn. Aanrader!

Film: In de film Silence (M. Scorcese) is Christus stil. Een film om met anderen te gaan kijken en daarna tijd te nemen om te bespreken wie God eigenlijk is! Lees dit blog en zie de trailer...