Missionaire zaken 
Missionair Steunpunt  issue #004

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen

---

Leer- en leefgemeenschappen

Samen geloven. Samen kerk-zijn. Niet in je uppie en niet met teveel mensen tegelijkertijd. Leergemeenschappen en kleine groepen die samen verlangen naar meer... Leefgemeenschappen waar niet-gelovigen helemaal welkom zijn. Want mensen leren Christus kennen door te leven te midden van mensen die Christus liefhebben. 

Leergemeenschap - het wat en hoe

Wat & hoe doen leergemeenschappen?

In dit artikel een overzicht van soorten leergemeenschappen en hoe ze werken aan de hand van vijf kernbegrippen. Verder lezen...

---
Mensen liefhebben - zoals God ook doet

Leefgemeenschappen werken

Veel mensen komen tot geloof als ze een tijdje deel uitmaken van een groep die hen liefheeft en volledig accepteert. Wil je mensen bekeren? Begin met lief te hebben! Verder lezen.

---

Meer informatie over leer- en leefgemeenschappen

• Een DIACOON over jeugdwerk, diaconaat en relaties met jongeren 

• PKN-rapport van 8 jaar pionieren, o.m. via leergemeenschappen

• Leesverslag FieldGuid missionaire leergemeenschappen (engels)

• Gemeentebreed leertraject om kerk in de buurt te zijn / te worden

Missionaire vacatures

• Programmaleider UMOJA (0,5 FTE) (Meer op onze site bij Wat is UMOJA?)

• LEF/ Navigators: Coach voor jeugdwerkers / leiders, ook missionair ingevuld

• Communicatief medewerker OMF

• Thuis in West (R'dam) zoekt missionair-diaconaal werker

---

Lees- en kijkvoer

Blog: Wat levert het op, zo'n missionaire community (ervaringen van Crossroads)

Check: Kliederkerk-magazine 2017: boordevol kerk-zijn met al je zintuigen