Pionieren

Een pioniersplek is een vernieuwende vorm van kerkzijn die aansluit bij de veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Pioniersplekken heb je in soorten en maten. De ene richt zich op een vinexwijk zonder kerk , een ander op een doelgroep die weinig aansluiting vindt in een bestaande kerk. Vanuit de NGK zijn kerken en kerkmensen actief op dit terrein

2017 - Missionair Steunpunt NGK - Contact? Peter WIerenga 06 28143918 of missionair@ngk.nl