Evangelieverkondiging en het lenigen van noden of bieden van onderwijs zijn van oudsher nauw verbonden met elkaar. Op vele plaatsen buiten Nederland zijn plaatselijke kerken of aan de NGK verbonden organisaties actief in het omzien naar onze naaste en het verkondigen van het Evangelie. Een snel overzicht vind je op deze pagina. In onderstaande berichten vind je per land en organisatie meer informatie:

2017 - Missionair Steunpunt NGK - Contact? Peter WIerenga 06 28143918 of missionair@ngk.nl