Missionaire zaken banner breed
(nr 04 jaargang 2)

Van zendeling naar?

In deze missi@naire zaken wat bijdragen en gedachten over zending, pionieren en hoe mensen over de rand van de kerk komen. Van buiten naar binnen. En van binnen naar buiten.

Er zijn belangrijke veranderingen in zending, evangelisatie en kerk-denken.
  • Vroeger 'zonden' we als kerk vooral mensen uit, nu ben je 'partners in missie'.
    Want in het buitenland zijn zelfstandige kerken. Soms kunnen ze nog wat steun gebruiken. Maar dat beslissen we niet meer vanuit Nederland! Het vraagt partnerschap, noaberschap. Een zoektocht!
  • Vroeger stuurden we mensen. Nu is Nederland zelf ook zendingsgebied.
  • Zending kan én over én binnen de grens van Nederland. Soms zorgt het voor concurrentie.
  • Zending is breder geworden. Het is én woord én daad. Maar ook zorg voor 't milieu, en sjaloom, vrede en rechtvaardigheid bevorderen. 'Is de metamorfose van het héle leven, van maatschappelijke structuren en culturen. Zodat de héle wereld zich aanpast aan Gods wensen.
Dus zending is een zaak van dichtbij. Van het hart, van God, en dus van ons.

Hartelijke groet
Peter Wierenga | missionair adviseur NGK

Over de grens van de kerk

Voorbij de grens van de kerk?
Een andere kijk op binnen en buiten. Hoe je denkt over de rand van de kerk zegt veel over je eigen visie op de kerk. Lees het hier

Oude plant in nieuwe pot

Gemeenschapsvorming: oude ideeën vernieuwd
Pionieren is in. Maar eeuwen geleden waren ze er ook al. En ze lijken ook nog op elkaar. Over oude en nieuwe kerkplanten
hart voorr velserbroek
Vacature

Hart voor Velserboek

Kleine plantje zoekt missionair werker (0,4 fte)

Papieren mensen

We noemen ze 'randkerkelijk'?
Een deel van je gemeente is soms bijna buiten beeld. Wil je als kerk leren hoe je 'eigen' mensen weer zoekt? Kijk hier of mail me

Anders evangeliseren

jezus vindt jou leuk
Eerder artikel bij dit thema: Lees het hier.

uitZending

Alleen de gelovige gehoorzaamt en alleen de gehoorzame gelooft
Bonhoeffer

Zou je 7 dagen naar school gaan? Of maar zes en dan de 7e naar Daystar en de kerk? Dilemma's voor jongeren in Madadeni!
Dat en meer vind je hier.


Op Soemba engels geven. Een avontuur!
Banner 2017